WANDELUURTJE

          De wandeluurtjes:

Deze gaan door van april tot en met september, iedere 3de
woensdag van de maand om 19 uur.
We starten aan de achterkant van de  kerk in Ledegem. 
Iedereen welkom deelname  gratis  

Woensdag: 21 april 2021
Woensdag: 19 mei 2021
Woensdag: 16 juni 2021
Vrijdag: 17 juli  2021 (uitzondering op vrijdag inzet verlof)
Woensdag: 18 augustus 2021
Woensdag: 15 september 2021